Kmen 1948, 512 s., brož.poškozená obálka
50 Kč
Státní pedagogické nakladatelství 1955, 403 s., váz.
80 Kč
Krajská knihovna Č. Budějovice 1977, 406 s., brož.
110 Kč
Ottovo nakladatelství 2000, 368 s., váz.
80 Kč
Spolek českých bibliofilů 1985, 220 s., volné listy
200 Kč
Spolek českých bibliofilů 1988, 160 s.,+ 21 fotografií, volné listybez grafických příloh
50 Kč
Regionální rozvojová agentura Šumava&Praan Stachy 2008, 109 s., brož.
150 Kč
Odeon Praha 1968, 460 s., váz.
90 Kč
Knižní velkoobchod 1965, 232 s., fotokopiesvázané volné listy
100 Kč
Svaz knihkupců a nakladatelů 1937, 690 s., brož.exlibris přeškrtnuté pastelkou, razítka, nálepka knihovny
450 Kč
Čs. spisovatel 1980, 644 s., váz.
120 Kč
Blahynka Milan a kol. - Čeští spisovatelé 20. století
Čs. spisovatel Praha 1985, 832 s., váz.
150 Kč
Brabcová Radoslava - Novinky z pravopisu a tvarosloví
Kava-Pech 1996, 78 s., brož.
50 Kč
NPL Praha 1963, 288 s., váz.
120 Kč
Černý Jiří - Dějiny lingvistiky
Votobia 1996, 520 s., brož.místy podtrháno tužkou
240 Kč
Jas Humpolec 2003, 288 s., brož.
180 Kč
Mladá fronta 1975, 541 s., OCPl.
80 Kč
Konfrontace Curych 1976, 370 s., váz.
450 Kč
Albatros Praha 1978, 496 s., brož.
50 Kč
Jan Laichter 1912, 192 s., váz.3 razítka knihovny, převazba
120 Kč
Academia 1985, 900 s., váz.
180 Kč
Česká akademie císaře Fr. Josefa 1909, 175 s., váz.
300 Kč
Nakladatelské družstvo Máje Praha 1946, 188s., váz.
60 Kč
CKK sv. Vojtěcha 1999, 159 s., brož.
60 Kč
Hauser Přemysl - Nauka o slovní zásobě
SPN Praha 1980, 192 s., váz.
60 Kč
Svaz knihkupců a nakladatelůčsl. republiky 1935, 223 s., váz.3 razítka , exlibris knihovny, převazba
120 Kč
Růže 1973, 205 s., brož.
60 Kč
Chloupek Jan - Knížka o češtině
Odeon 1974, 324 s., váz.obal mírně potrhaný
80 Kč
Karel Chotek 1914, 20 s., sešitpoškozený hřbet, vpisky, podtrháno, razítko
50 Kč
Evropský literární klub 2000, 61 s., brož.
60 Kč
SNKLaU 1963, 482+428 s., váz.
450 Kč
Academia 1966, 657 s. váz.
120 Kč
kolektiv autorů - Knihovna národního musea
Národní museum 1960, 235 s., brož.
60 Kč
Lidové nakladatelství 1973, 293 s., váz.
60 Kč
Brána 1995, 549+792 s., váz.
300 Kč
Odeon 1971, 387 s., váz.
80 Kč
kolektiv autorů - Slovník spisovatelů Polsko
Odeon 1974, 467 s., váz.
120 Kč
Odeon 1984, 397 s., váz.
120 Kč
Odeon 1977, 770+644 s., váz.poškozené přebaly
160 Kč
Odeon 1979, 733 s., váz.
120 Kč
ČSAV, Ústav pro jazyk český 1989, 555+594+637+716+654+425+441+608 s., váz.
640 Kč
Státní pedagogické nakladatelství 1991,541 s., váz.
80 Kč
kolektiv autorů - Slovník zkratek
Encyklopedický dům Praha 1994, 232 s., váz.
80 Kč
kolektiv autorů - Souvislosti 2/2011
Sdružení pro Souvislosti 2011, 270 s., brož.
80 Kč
Melantrich 1949, 476 s., váz.poškozený přebal
90 Kč
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 2015, 198 s., brož.
160 Kč
Česká akademie císaře Fr. Josefa 1910, 166 s., váz.
1 000 Kč
Kraus Arnošt, Flajšhans Václav - Boj proti rukopisům
F. Mareš 1929, 92 s., brož.hřbet opravený slepením páskou
120 Kč
Kudělka Viktor - Boje o Karla Čapka
Academia 1987, 175 s., váz.
80 Kč
Kudělka Viktor - Malý labyrint literatury
Albatros 1982, 599 s., váz.
150 Kč
Státní pedagogické nakladatelství 1957, 487 s., váz.
120 Kč
Šolc a Šimáček Praha 1947, 224 str., 6 příloh, váz.poškozená obálka
190 Kč
Ljachov Volja Nikolajevič - Nástin teorie knižního umění
Odeon 1975, 290 s., váz.
90 Kč
Ústav čs. a svět. dějin ČSAV 1973, 255 s., brož.
160 Kč
Academia 2004, 433 s., váz.
220 Kč
Arca JiMfa 1995, 406 s., brož.
90 Kč
Mikuškovičová Jiřina, Saková Jitka - Karel Klostermann personální bibliografie
Krajská knihovna v Č. Budějovicích 1976, 71 s., brož.
50 Kč
Myška Věroslav, Nesvadbík Lumír, Škorupová Anna - Bibliografie dějin Československa za rok 1971
Academia 1979, 392 s., váz.2 razítka
50 Kč
Sfinx 1946, 315 s., váz.
140 Kč
Parolek Radegast, Honzík Jiří - Ruská klasická literatura 1789 – 1917)
Svoboda 1977, 634 s., váz.potrhaná obálka
150 Kč
J. Otto 1921, 40 s., brož.velmi poškozené, zažloutlé
50 Kč
Steinhauser 1881, 983 s., váz.převazba
800 Kč
Petrů Vácslav - Česká poetika
vlastním nákladem Klatovy 1870, 244s., váz.
250 Kč
Pršínová Tamara, Straková Libuše - Karel Klostermann (1848 – 1923) Soupis díla
Jihočeská vědecká knihovna Č. Budějovice 2008, 242 s. + s. obraz. příloh, brož.
150 Kč
Družstevní práce Praha 1947, 344 s., váz.bez obálky
65 Kč
Pytlík Radko, Laiske Miroslav - Bibliografie Jaroslava Haška
Státní pedagogické nakladatelství 1960, 339 s., váz.
380 Kč
Votobia Olomouc 1996
120 Kč
Vyšehrad 1987, 471 s., váz.
80 Kč
Soldan Fedor - Tři generace
Melantrich 1940, 229 s., brož.
70 Kč
SNDK 1962, 352 s., váz.potrhaná obálka
90 Kč
Stich Alexandr a kol. - Země dobrá, to jest země česká
Atlantis Brno 1998, 336 s., váz.
150 Kč
SNTL 1968, 333 s., váz.
90 Kč
SNKLaU 1962, 636 s., váz.
120 Kč
Sfinx 1947, 260+232+368 s., váz.obaly místy mírně natrhlé
180 Kč
Trávníček František - Mluvnice spisovné češtiny, 2 svazky
Slovanské nakladatelství 1951, 611+1497 s., váz.poškozený přebal
240 Kč
Tronskij Iosif Moisejevič - Dějiny antické literatury 2 svazky
SAV 1955, 403+302 s., váz.
280 Kč
Válek Miroslav - Umění mít umění (boje)
Mladá fronta 1981, 256 s., OCPl.
50 Kč
Lidová demokracie 1966
120 Kč
Státní pedagogické nakladatelství 1963, 110 s., váz.
150 Kč
Orbis 1953, 263 s., váz.
250 Kč
Vlašín Štepán a kolektiv - Slovník literárních směrů a skupin
Panorama 1983, 367 s., váz.
120 Kč
SNKLHaU 1960, 597+501+781 s., váz.poškozený přebal
450 Kč
Mazáč 1931, 425+302+296+351 s., váz.
720 Kč
Aventinum 1932 172 s., váz.
60 Kč
Laichter 1934, 223 s., brož.
130 Kč
Academia 1976, 184 s., brož.
600 Kč
Thyrsus 1994, 52 s. + 12 s obraz. příloh, brož.
60 Kč
Žák Jiří - Hovory o knihách
Vyšehrad 2000, 206 s., váz.
140 Kč
Stránka vygenerována za: 6.676ms