Mafra 2001, 2 sv. (52, 52) s., brož
80 Kč
Svojtka 2000, 127 s., brož.
90 Kč
Sdružení pro vydávání revue Prostor 2012, 264 s., brož.
180 Kč
Sdružení pro vydávání revue Prostor 2012, 300 s., brož.
180 Kč
UK 1987, 136 s., brož.
100 Kč
Acredolo Linda, Goodwyn Susan - Znaková řeč pro batolata
Nuerasoft 2007, 75 s., brož.
80 Kč
Portál 2003, 174 s., brož.
190 Kč
Triáda 2010, 360 s., brož.přední strana obálky mírně omolousaná
320 Kč
Bakalář Eduard - Umění odpočívat
Práce 1978, 216 s, váz.poškozená obálka
60 Kč
Bakalář Eduard, Kopský Vojtěch - I dospělí si mohou hrát
Pressfoto 1987, 238 s. + tabulky, váz.
120 Kč
Bárta Miroslav, Kovář Martin, Foltýn Otakar - Povaha změny, Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace
Vyšehrad 2015, 320 s., váz.bez obálky
390 Kč
Bartko Daniel - Moderní psychohygiena
Panorama 1980, 472 s., brož.
60 Kč
Baštecká Bohumila a kol. - Klinická psychologie v praxi
Portál 2003, 422 s., váz.
480 Kč
Bauerová Ingrid - Bez plenky
DharmaGaia 2009, 278 s., brož.
240 Kč
Bayet Albert - Morálka a věda
VM 1936, 95 s., brož.potrhaná obálka
60 Kč
Berne Eric - Jak si lidé hrají
Svoboda 1970, edice Spektrum, 224 s., váz.
120 Kč
Blažek Bohuslav, Olmrová Jiřina - Krása a bolest
Panorama 1985, 416 s. textu, 32 s. obr. př., brož.
60 Kč
Boenisch Ed, Haneyová Michele - Stres - přehledné testy a návody
Books 1998, edice Jota - Nové obzory sv. 24., 208 s., brož.
130 Kč
Böhm Ferdinand - Světem za obchodem
Fedinand Böhm 1925, 144 s., brož.neořezáno, 8 s. reklamních inzerátů
250 Kč
Bragdon Allen D., Gamon David - Nedovolte mozku stárnout
Portál 2002, 110 s., brož.
120 Kč
Ivo Železný 2002, 110 s., brož.
80 Kč
IŽ 1998, 144 s., brož.
80 Kč
Ivo Železný 2002, 128 s., brož.poškozená (vlhkem zvlněné listy)
40 Kč
Ivo Železný 1998, 128 s., brož.
80 Kč
Brothersová Joyce, Eagan Edward Porter - Kurz dokonalé paměti
Knižní klub 1995 191 s., váz.
80 Kč
Alois Srdce 1937, 222 s., váz.potrhaná obálka
600 Kč
Campbell Ross - Potřebuji tvou lásku
Návrat 1992, 126 s., brož.
65 Kč
Cihelková Eva a kol. - Světová ekonomika
ETC Publishing Praha 1997, 260 s., váz.odtržená přední předsádka
200 Kč
SNP 1966, 172 s., brož.
70 Kč
Cyhelský Lubomír - Statistika v příkladech
SNTL/SVTL Praha 1967, 228 s. 22 obr. 135 tabulek, váz.
80 Kč
Cyhelský Lubomír - Statistika v příkladech
SNTL/ALFA 1985, 308 s., 23 obr., 156 tab., 11 příloh, váz.
120 Kč
Cyhelský Lubomír - Úvod do teorie statistiky
SNTL/ALFA 1981, 352 s., 44 obr., 158 tab., váz.
120 Kč
SNP 1980, 383 s., váz.
150 Kč
Alois Hynek b. d., 54+48 s., váz.2 knihy v jedé vazbě
350 Kč
Mladá fronta 1992, 156 s., brož.
150 Kč
Diderot Denis - Setkání s filozofem
Mladá fronta 1984, edice Prameny sv. 52, 192 s., brož.
80 Kč
UK 1991, 216 s., scripta
60 Kč
Drapela Victor J. - Přehled teorií osobnosti
Portál 2001, 176 s., váz.
160 Kč
Dratvová Albína - Etika tvůrčí práce
B. Hendrich 1941, 127 s., brož.
60 Kč
V. Žikeš 1945, 463 s., váz.poškozená obálka
240 Kč
Dubský Ivan - Ve věci Heidegger
Oikoymenh 1997, 110 s., brož.věnování a podpis autora
200 Kč
Edelmanová Hope - Matky bez matek
Equilibrium 2010, 354 s., brož.
190 Kč
Portál 1999, 166 s., brož.
110 Kč
Elmanová Olga - Rozum pod lavicí
Knižní klub 2004, 286 s., váz.
150 Kč
Computer Press Brno 2007, 168 s., brož.
195 Kč
Feierabend Ladislav Karel - Politické vzpomínky I, II, III
Atlantis 1994 (I. a II. díl) a 1996 (III. díl), 480 + 368 + 504 s., váz.
800 Kč
Portál 2004, 148 s., brož.
120 Kč
Daranus Praha 2010, 240 s., váz.
200 Kč
Fischer Václav - Pojďte si hrát s námi
Grada 2007, 192 s., brož.
150 Kč
Orbis 1943, 245 s., brož.poškozená vazba
90 Kč
Formáčková Marie, Zindelová Michaela - Vysoká škola bontonu
XYZ 2006, 2006, 216 s., brož.
120 Kč
Forwardová Susan, Frazierová Donna - Když je váš miláček lhář
Motto 2000, 263 s., brož.
105 Kč
Fořtík Václav a kol. - Mensa IQ 1/2000
Ivo Železný 2000, 128 s., brož.
50 Kč
Frankl George - Archeologie mysli
Portál 2003, 184 s., brož.
200 Kč
479 s., brož.
150 Kč
Fryček Václav - Integrace lidstva
Melantrich Praha 1927, 260 s., brož.
100 Kč
Fuhrmannová Bianca - Projekt Voodoo
BizBooks 2014, 224 s., brož.
290 Kč
Gallagherová Christine - 99 způsobů, jak ho nechat trpět
Motto 2004, 187 s., brož.
140 Kč
Gracián Baltasar - Kritikon
Odeon 1984, 592 s., váz.
200 Kč
Grahamová Laurie - Jak přežít manželství
IŽ 1996, 124 s., brož.
90 Kč
Gregorová Vlasta - Hosté a hostitelé
Avicenum 1971, 176 s., váz.
50 Kč
Greive Bradley Trevor - Když se nic nedaří
Metafora 2002, 94 s., váz.
120 Kč
Gröll Christian, Sehrbrock David - Jak vyzrát na školu
Portál 2002, 102 s., brož.
120 Kč
MP 2006, 176 s., brož.
190 Kč
Hansen Shaevitzová Marjorie - K čertu se superženou
Motto 1997, 192 s., brož.
60 Kč
Práce 1988, 336 s., váz.
70 Kč
Hartl Pavel, Hartlová Helena - Psychologický slovník
Portál 2000, 776 s., váz.
530 Kč
SNTL 1990, 223 s., brož.
60 Kč
Havlík Radomír - Úvod do sociologie
Karolinum 2008, 129 s., brož.
80 Kč
Havlík Radomír, Halászová Věra, Prokop Jiří - Kapitoly ze sociologie výchovy
PFUK 1996, 110 s., brož.poznámky a podtrhání tužkou
50 Kč
Hegel Georg Wilhelm Friedrich - Estetika I. a II.
Odeon 1966, edice Estetická knihovna sv. 1 a 2, 440 + 452 s., váz.obálky obou dílů mírně potrhané
800 Kč
Brána Praha 2005, 244 str., váz.
90 Kč
Hindls Richard, Hronová Stanislava, Novák Ilja - Metody statistické analýzy pro ekonomy
Management Press Praha 2000, 260 s., váz
200 Kč
Hodač Jan, Kotrba Tomáš - Učebnice globalizace
Barrister&Principal 2011, 308 s., brož.
315 Kč
Honoré Carl - Chvála pomalosti
nakl. 65. pole 2012, 296 s., brož.
240 Kč
Mayday Publishing 2006, 192 s., váz.
110 Kč
Hoskovec Jiří, Hoskovcová Simona - Malé dějiny české a středoevropské psychologie
Portál 2000, 256 s., brož.
215 Kč
Husserl Edmund - Karteziánské meditace
Svoboda 1968, edice Filosofie a současnost sv. 14, 216 s., brož.
180 Kč
Hyhlík František, Nakonečný Milan - Malá encyklopedie současné psychologie
SNP 1977, 340 s., váz.
120 Kč
Chaboud Jack - Svobodní zednáři
KMa 2007, 66 s., brož.
45 Kč
Jan Pohořelý Praha 1943, edice Přátelství sv. 10, 32 s., volné dvojlisty v přebalu
60 Kč
Chalupný Emanuel - Logika věd
Jan Pohořelý 1945, edice Přátelství sv. 15, 92 s., volné archynerozřezáno
60 Kč
Cholleti Sai, Thiel Alexander R. - Chuť do života a životní síla
Anag 2009, 136 s., váz.
150 Kč
Janíček Jeroným - Přerušený rozhovor
Academia Praha 2003, 198 s., váz.
80 Kč
Jankovský Milan, Korec Evžen - Co je v domě, není pro mě!
Ekospol 2014, 170 s., brož.
80 Kč
Mendelova universita v Brně 2002, 102 s., skripta
40 Kč
Victoria Publishing 1994, 158 s., váz.
100 Kč
Idea 1992, 283 s., brož.
50 Kč
T. Janeček 1998, 406 s., váz.
780 Kč
Kádnerová Božena - Vychováváme vnoučata
SPN 1977, 160 s., brož.
60 Kč
Keller Jan - Abeceda prosperity
Doplněk 2008, 173 s., brož.
145 Kč
F. Bartoš b. d., 24 s., sešit
100 Kč
Kiyosaki Robert Toru - Cashflow kvadrant
Pragma Hodkovičky 2001, 294 s., váz.opotřebované okraje a rohy vazby
320 Kč
Kiyosaki Robert Toru, Lechter Sharon L. - Bohatý táta, chudý táta
Pragma 2001, 214 s., váz.
450 Kč
Klaus Georg - Síla slova
Mladá fronta 1975, 180 s., brož.podpis překl.
100 Kč
Academia 2002, 359 s., brož.
130 Kč
Academia 1996, 360 s., váz.na předsádce mírně vidět stopa po modré pastelce, odřené rohy desek
90 Kč
Kobera Pavel (editor) + kol. - Reklama a marketing
Dimar Praha 1995, 846 s., váz.
250 Kč
TeMi CZ 2009, 680 s., brož.il. Jiří Slíva
150 Kč
Svoboda 1989, 733 s., váz.
150 Kč
Ústav mezinárodních vztahů Praha 1997, 256 s., váz.
150 Kč
Ottovo nakladatelství s. r. o. 2000, 1090 s., váz.
150 Kč
PFUK 1998, 146 s., brož.
70 Kč
Reader´s Digest Výběr Praha 1999, 744 s., váz.
390 Kč
Kolominskij Jakov Lvovič - Tajemství psychologie
Mladá fronta 1982, 184 s., brož.
60 Kč
Kopmeyer Marion Rudy - Formování osobnosti
Knižní klub 1995, 224 s., váz.
120 Kč
Knižní klub 1995, 224 s., váz.
80 Kč
Kopmeyer Marion Rudy - Vítězství na dosah
Knižní klub 1996, 208 s., váz.
80 Kč
Korda Benedikt a kol. - Matematické metody v ekonomii
SNTL Praha 1967, 604 s., 42 obr., 192 tab., váz.celoplátěná vazba na hřbetě trochu vybledlá, chybí obálka
100 Kč
Academia 1966, 192 s., váz.
250 Kč
Kotler Philip - Marketing Management
Victoria Publishing Praha 1992, 790 s.,váz
350 Kč
Herrmann&synové 1996, 216 s., brož.
160 Kč
Ivo Železný 2002, edice Český humor, 157 s., brož.
80 Kč
Krejčí Oskar - Politická psychologie
Ekopress 2004, 320 s., váz.
350 Kč
Książek Elżbieta - Autoterapie
Alpress 2004, edice Klokan, 124 s., váz.
120 Kč
Kubelka Susanna - Konečně přes čtyřicet
Motto 1992, 160 s., brož.
40 Kč
Kuczyńska Alicja, Kuczyński Janusz - Humanismus
Mladá fronta 1972, 152 s., brož.
70 Kč
Doba a lidé 1928, číslo 1, 96 s., brož.nerozřezáno
50 Kč
Kuras Benjamin - Jak zabít civilizaci
Eminent 2015, 248 s., váz.
225 Kč
Kuzmann Peter, Burkard Franz-Peter, Wiedmann Franz - Encyklopedický atlas filosofie
Lidové noviny 2001, 266 s., váz.
350 Kč
Leary Timothy - Politika extáze
Votobia 1997, 422 s., brož.
200 Kč
Lednický Alois - Člověk
Vl. n. 1940, 176 s., brož.poškozená
90 Kč
Nová tiskárna Pelhřimov 2007, 294 s., váz.
225 Kč
Levi Vladimir - Problematické dítě
Lidové nakladatelství 1991, 240 s., váz.
80 Kč
Levi Vladimír - Umění jednat s lidmi
Mladfá fronta 1985, 200 s., váz.
50 Kč
Levitsky Steven, Ziblatt Daniel - Jak umírá demokracie
Prostor 2018, edice Globus sv. 3, 336 s., brož.
290 Kč
Dokořán 2012, 236 s., váz.
240 Kč
Lišková Jitka - Kolo a děti
Grada 2005, 90 s., brož.
90 Kč
Maalouf Amin - Nezkrotitelná planeta
Garamond 2 14, 248 s., váz.
225 Kč
Madsen Kristen Bent - Teorie motivace
Academia 1972, 384 s., váz.
150 Kč
Mach Jan, Šmolka Petr - Když vás trápí někdo blízký
Portál 1999, 176 s., brož.
130 Kč
Melandrium Slaný 2001, 368 s., brož.mírně opotřebená
230 Kč
Makarenko Anton Semjonovič - O výchově dětí v rodině
Svoboda 1947, 112 s. brož.
50 Kč
Malhotra Deepak - To já přesunul váš sýr
Euromedia Group 2013, 136 s., váz.
150 Kč
Linde Praha 2003, 232 s., váz.
580 Kč
Hospodářsko-politická knižnice 1920, ročník IX. sv. 19, 142 s., brož.velmi potrhaná oblálka, neoříznuto
150 Kč
Prostor 1998, 624 s., váz.
350 Kč
Meili Richard, Rohracher Hubert - Učebnice experimentální psychologie
SPN 1967, 371 s., váz.
120 Kč
Montessoriová Maria - Od dětství k dospívání
Triton 2011, 120 s., brož.
120 Kč
Morelly Étienne Gabriel - Zákoník přírody
Stát. nakl. politické lit. 1958, 140 s., brož.
150 Kč
Morris Desmond - Nahá opice
Mladá fronta 1971, edice Máj sv. 163, 160 s. + 16 s. Příloh, váz.
60 Kč
Victoria Publishing 1995, 314 s., brož.
90 Kč
Nakonečný Milan - Psychologie osobnosti
Academia 2009, 622 s., váz.místy podtrháno zvýrazňovačem
250 Kč
Nakonečný Milan - Základy psychologie
Academia 2002, 592 s., váz.
200 Kč
Mladá fronta a Kdo je kdo 1993, 440 s., váz.
100 Kč
Nesnídal Jiří - Kladivo na dlužníky
Sagit Ostrava 1991, 172 s., brož.mírně opotřebená
120 Kč
Nešpor Karel - Kudy do pohody
Portál 2016, 168 s., brož.
160 Kč
Malvern 2007, 328 s., váz.
265 Kč
Mozaika 2017, 288 s., brož.
230 Kč
Novotná Eliška - Základy sociologie
Grada Publishing 2008, 192 s., brož.
200 Kč
Novotný Adolf - Biblický slovník
Kalich 1956, 1406 s. + 158 č. b. příloh + 8 map. tabulí, váz. v plastových deskách
180 Kč
Odujev Stepan Fedorovič - Stezkami Zarathuštry
Svoboda 1976, 400 s., brož.poškozená
70 Kč
Eman Heršpice 1992, 122 s., brož.
50 Kč
Papík Richard - Naučte se číst
Grada 1992, 184 s., brož.
80 Kč
Pavlovský Pavel a kol. - Soudní psychiatrie a psychologie
Grada Publishing Praha 2009, 232 s., brož.
275 Kč
Pelán Jiří a kol. - Na cestě k humanitě
PFMU 1996, 107 s., brož.
100 Kč
Pešková Jitka, Novák Tomáš - Astrologie a psychologická praxe
Powerprint 2017, 330 s., váz.
290 Kč
Linde Praha 2006, 480 s., brož.
350 Kč
Pilková Soňa - Umět si hrát
Mladá fronta 1985, 128 s., váz.
50 Kč
Powell Tag, Powellová Judith - Silvova metoda ovládnutí mysli pro 90. léta
Pragma 1993, 230 s., brož.
60 Kč
Grada 1999, 244 s., brož.
115 Kč
Prekopová Jiřina, Schweizerová Christel - Neklidné dítě
Portál 1994, 144 s., brož.popsaná, potrhaná
50 Kč
O. Slavíček 1935, 88 s., brož.potrhaná obálka, skvrny na obálce, nerozřezané listy
800 Kč
Přibylová Katuše - Sluší se to?
Rodina b. d., 178 s., váz.ClPl, poškozená vazba
160 Kč
Mladá fronta 2008, 264 s., váz.
290 Kč
Quoist Michel - Povídej mi o lásce
Portál 1994, 216 s., brož.
150 Kč
Prostor 2003, 424 s., váz.bez obálky
333 Kč
Pragma b. d., 158 s., brož.
125 Kč
Euromedia Group-Ikar 2007, 192 s., váz.
160 Kč
Computer Press 2004, 158 s., brož.
150 Kč
Samuelson Paul Anthony, Nordhaus William Dawbney - Ekonomie
Svoboda Praha 1995, 1014 s., váz.mírně opotřebená
900 Kč
CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) 2005, 468 s., váz.
333 Kč
Serebriakoff Victor - Jakou máte inteligenci?
Euromedia Group - Ikar a Knižní klub 2000, 133 s., váz.
110 Kč
Státní zdravotnické nakl. 1953, 176 s., brož.
60 Kč
Schelle Karel a kol. - Právní dějiny 3 sv.
Masarykova universita a nakl. Doplněk Brno 1998, 276 + 720 + 432 s., brož.
1 070 Kč
Schiller Friedrich - Výbor z filozofických spisů
Svoboda-Libertas 1992, 320 s., brož.
120 Kč
Schirrmacher Frank - Spiknutí metuzalémů
Euromedia Group - Knižní klub 2005, 208 s., váz.
150 Kč
Paseka 1999, 128 s., brož.
180 Kč
Alpress 2004, 107 s., váz.
160 Kč
Skalková Jarmila - Za novou kvalitu vyučování
Paido 1995, 90 s., brož.
50 Kč
Sláfka 2007, 143 s., brož.
120 Kč
Skolimowski Henryk - Účastná mysl
Mladá fronta 2001, 360 s., brož.
180 Kč
Sládek Ota, Hrubý Václav - Velmi hrubý Štiřín
Annonce Praha 2002, 240 s., váz.vloženo CD
120 Kč
Smith Rick - Skok k výšinám
Beta 2010, 247 s., váz.
110 Kč
Soskinová Julie - Objevte svůj šestý smysl
Fortuna Libri 336 s., váz.
600 Kč
Portál Praha 2002, 246 s., brož.
290 Kč
Spirit Michal a kol. - Základy práva pro neprávníky
Aleš Čeněk Plzeň 2008, 264 s., brož.
210 Kč
Agape 2009, 208 s., brož.
150 Kč
Prostor 1990, 220 s., brož.razítko, podpis
60 Kč
UK 1972, 160 s., brož.
60 Kč
Filosofia 2010, 352 s., váz.
160 Kč
Svatek Jan, Dostálová Ludmila - Logika pro humanistiku
Dobrá voda 2003, 232 s., brož.
170 Kč
Beck Praha 2007, 278 s., brož.
475 Kč
Svobodová Marie - Mluv, mluv... zajímáš mě
Pragoeduca 2002, 148 s., brož.
225 Kč
Synek Miloslav a kol. - Podniková ekonomika
C. H. Beck Praha 2006, 478 s., váz.
600 Kč
Portál 2000, 212 s., brož.
110 Kč
F. A. Urbánek 1876, 104 s., váz.
250 Kč
Šmajs Josef - Ohrožená kultura
Zvláštní vydání 1995, 106 s., brož.
90 Kč
Švarcová Jena a kol. - Ekonomie stručný přehled
CEED Zlín 2004, 296 s., brož.mírně opotřebené růžky a dolní ořízka
300 Kč
Grada Praha 2006, 272 s., brož.
120 Kč
Telerovský Roman - Skutečnost imaginace
Sdružení Analogonu 2015, 159 s., brož.
180 Kč
Agentura Strom 2005, 279 s., brož.
150 Kč
Svoboda 1980, 320 s., váz.
90 Kč
Tomancová Jaroslava, Schelle Karel a kol. - Právní nauka pro školy a praxi
Eurolex Bohemia Praha 2004, 448 s., brož.
300 Kč
Academia 1996, 155 s., brož.
150 Kč
Portál 2002, 150 s., brož.
180 Kč
Trapani Gianfranco, Bertino Enrico - První pomoc a zdraví dítěte
Portál 2006, 137 s., brož.
135 Kč
Uhlíř Antonín - Ethika
J. R. Vilímek b. d., 32 s., brož.
50 Kč
Váchal Jan, Vochozka Marek a kol. - Podnikové řízení
Grada 2013, 684 s., váz.
590 Kč
Varoufakis Yanis - Globální minotaurus
Rybka Publishers 2013, 280 s., váz.
240 Kč
Vasilovčík Šustová Terezie - Jak se domluvit s kojencem a batoletem
Grada 2008, 137 s., brož.
150 Kč
Vašek Bedřich - Doba úzkostí a varu
Vesmír 1936, 184 s., brož.poškozená
60 Kč
Večeřa Miloš, Urbanová Martina - Základy sociologie práva
Doplněk 2002, 208 s., brož.
120 Kč
PRAGMA 2015, 112 s., brož.
140 Kč
Vochozka Marek, Mulač Petr a kol. - Podniková ekonomika
Grada 2012, 576 str., váz.výborný stav
570 Kč
Vokáč Čmolík Jiří - Trhák aneb 21 kapitol o vašem mozku
Inner Winner 2013, 186 s., brož.
215 Kč
Wehr Gerhard - Buber
Votobia 1995, 152 s., váz.
95 Kč
Weischedel Wilhelm - Zadní schodiště filosofie
Votobia 1992, edice Letohrad sv. 3, 254 s., brož.
80 Kč
Práh, 2009, 203 s., brož.
220 Kč
Práh, 2009, 288 s., brož.
240 Kč
Pragma 2010, 254 s., brož.
150 Kč
Yalom Irvin David - Lži na pohovce
Portál 1999, 384 s., váz.
290 Kč
Žaloudek Karel - Encyklopedie politiky
Libri Praha 1999, 560 s., brož.
150 Kč
Stránka vygenerována za: 8.099ms