GDPR

Vážení zákazníci,
protože jenom euroúředník může považovat všechny ostatní za chudé duchem, jsme dle jeho nařízení povinni Vás informovat, že potřebujeme Vaše osobní údaje, ovšem jen v rozsahu nezbytně nutném pro úspěšné uskutečnění vzájemného obchodu. Vaším dobrovolným vyplněním formuláře v objednávce nám poskytujete souhlas s nakládáním s Vašimi údaji.
Je to pro někoho asi nečekané, ale všechny Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, obratem předáme třetí straně. Dokonce jsme takoví, že to uděláme urychleně a zcela zdarma, neplánujeme s Vašimi údaji obchodovat. Kromě přepravce (což je ta zmiňovaná třetí strana), a v našem případě je to nejčastěji Česká pošta nebo Zásilkovna.cz (nevylučujeme i jiného přepravce, pokud si to budete výslovně přát), nikomu Vaše údaje nevyzradíme ani pod nátlakem. Tedy pokud mě někdo bude mučit, kupříkladu hlady, nejpozději po sedmi týdnech mu vybreptám i číslo bot Vaší praprababičky, jestliže ho budu znát.
K Vašim údajům se nedostane nikdo bez toho, že by provedl kriminální čin, jakým je např. vloupání. Není v našich silách zajistit předem absolutní bezpečnost, opatření proti odcizení jsme udělali taková, jaká lze po normálních lidech chtít.
Vaše údaje v našich počítačích uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro řádné vyřízení objednávky, počítaje v to i zákonné lhůty pro vrácení zboží a pro reklamaci. Vaše osobní data jsou z našich technických nosičů smazána nejpozději do 90 dnů po uplynutí nejdelší ze zákonných lhůt.

Nekamarádíme s Velkým bratrem a neříkáme mu nic, co nemusíme.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

Stránka vygenerována za: 0.803ms