Objednávky došlé od 15. 3. do 22. 3. budou vyřizovány nejdříve 23. 3. 2023.
Stránka: 
Orbis 1960, 144 s., ilustrace Bohumír Kozák, edice Pragensia, CPl.
50 Kč
Pražské nakladatelství 1949, 3. svazek třetí řady edice Uměleckých památek, 174 s., volné listy v kartonu
60 Kč
Pražské nakladatelství 1948, 2. svazek třetí řady edice Uměleckých památek, 238 s., volné listy v kartonu
60 Kč
Hurník Ilja, Horyna Mojmír - Praha Jiřího Švengsbíra
Panorama 1984, 224 s., 118 ocelorytin v textu, váz.natržená a podlepená obálka
80 Kč
Orbis 1954, 176 s., váz.
80 Kč
Práh 2009, 120 s., váz.
90 Kč
Hrubešová Eva, Hrubeš Josef - Ve stínu pražských soch a pomníků
Petrklíč 2003, 160 s., váz.obálka Juraj Himal
90 Kč
Kolář Jiří - Haškova Praha
Academia 1999, 64 s. + obr. příl., váz.
90 Kč
Kozlík Vladimír - Praga genius loci
Olympia 1993, ob. R. Vaněk, 96 s., váz.
90 Kč
Prokeš Jaroslav - Dějiny Prahy
R. Schütz 1948, ilustrace Vojtěch Kubašta, 748 s., váz.
90 Kč
Nakladatelství politické literatury 1964, ob. V. J. Žižka, 832 s., váz.
98 Kč
Procházka František Serafínský - Hradčanské písničky
J. R. Vilímek 1903, 84 s., s obrazy V. Olívy, CPl.
100 Kč
Tulius Ján, Novotný Ladislav - Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Prílohy
Osveta Martin 1989, 15 příloh v ochranné mapětorzo – pouze přílohy, slovensky
100 Kč
Prášek Jiří - Písecké 2. tisíciletí
J&M Písek 2000, edice REGION, 224 s., váz.
120 Kč
Nákladem Obce pražské 1911, nestr., 29 foto, OPPl. v ochranné kartonové obálcev několika jazycích
150 Kč
Sdružení čs. nakl. a knižního obchodu 1961, 50 s., sešittištěný strojopis
160 Kč
Hobizal František - Volání budějovických zvonů
Jelmo Václav Novák 1998, 64 s., váz.podpis autora
180 Kč
Müller a spol. Turnov 1928, 104 s., váz.na přídeští razítko majitele
180 Kč
Čapka František a kol. - Prušánky vinařská obec Podluží
Muzejní a vlastivědná spol. v Brně, nakl. Cerm a OÚ Prušánky 1999, edice Vlastivědná knihovna moravská sv. 90, 280 s., váz.
200 Kč
Stránka: 
Stránka vygenerována za: 1.285ms