Objednávky došlé od 4. 12. do 13. 12. 2023 budou vyřizovány nejdříve 14. 12. 2023.

GDPR

Vážení zákazníci,
protože jenom euroúředník může považovat všechny ostatní za chudé duchem, jsme dle jeho nařízení povinni Vás informovat, že potřebujeme Vaše osobní údaje, ovšem jen v rozsahu nezbytně nutném pro úspěšné uskutečnění vzájemného obchodu. Vaším dobrovolným vyplněním formuláře v objednávce nám poskytujete souhlas s nakládáním s Vašimi údaji.
Je to pro někoho asi nečekané, ale všechny Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, obratem předáme třetí straně. Dokonce jsme takoví, že to uděláme urychleně a zcela zdarma, neplánujeme s Vašimi údaji obchodovat. Kromě přepravce (což je ta zmiňovaná třetí strana), a v našem případě je to nejčastěji Česká pošta nebo Zásilkovna.cz (nevylučujeme i jiného přepravce, pokud si to budete výslovně přát), nikomu Vaše údaje nevyzradíme ani pod nátlakem. Tedy pokud mě někdo bude mučit, kupříkladu hlady, nejpozději po sedmi týdnech mu vybreptám i číslo bot Vaší praprababičky, jestliže ho budu znát.
K Vašim údajům se nedostane nikdo bez toho, že by provedl kriminální čin, jakým je např. vloupání. Není v našich silách zajistit předem absolutní bezpečnost, opatření proti odcizení jsme udělali taková, jaká lze po normálních lidech chtít.
Vaše údaje v našich počítačích uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro řádné vyřízení objednávky, počítaje v to i zákonné lhůty pro vrácení zboží a pro reklamaci. Vaše osobní data jsou z našich technických nosičů smazána nejpozději do 90 dnů po uplynutí nejdelší ze zákonných lhůt.

Nekamarádíme s Velkým bratrem a neříkáme mu nic, co nemusíme.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

Stránka vygenerována za: 0.942ms